ForsideIntroduktion x

Familien

Banner Text   Her er lidt om vores piger samt deres mænd og børn Banner Text


         

                              

 

Lisa

Lisa er Mag.art og Ph.d.i litteraturvidenskab fra Odense Universitet. I fortsættelse af et 2-årigt projektarbejde for Odense Universitetshospital inden for specialet Medicinsk Teknologi Vurdering, blev hun ansat i fast stilling som AC fuldmægtig indenfor samme fagområde. I 2009 blev hun hentet til en stilling som seniorforsker ved Psykiatrisk Center Ballerup. I 2019 skiftede hun tilbage til Fyn, hvor hun blev Program Manager og Gæsteforsker ved Psykiatrien i Region Syddanmark. Hun er gift med Jan Olsen, som er leder af Lilleskolen i Odense. De flyttede i December 2004 til Hasmark på Nordfyn, hvor de har købt en ældre gård, som de siden har arbejdet med at renovere.

Du kan se Lisa's CV på denne link: www.lisakorsbek.dk

 

 

   

arrow4_u.gif    

                    

        

                  

 

 

 

 

Anette

Anette er uddannet folkeskolelærer og var i 9 år lærer ved Søndermarksskolen i Vejle. Ved skoleårets begyndelse 2007 kiftede hun til en stilling på Stouby skole, øst for Vejle. I 2010-11 har hun suppleret læreruddannelsen med en uddannelse som skolebibliotekar, og hun har været indskolingsleder og konstitueret skoleleder. Efter at have gennemgået Diplomuddannelse i ledelse, tiltrådte hun den 1. januar 2023 stillingen som skoleleder på Rårup skole. Anette har siden 2018 været fællesledelses- formand for Socialdemokratiet i Vejle Kommune. Anette er gift med Jens, som er uddannet journalist men i dag arbejder med sygetransport i Falck. Anette og Jens har 2 børn, Clara og Thomas. Den 1. April 2005 fik familien et længe næret ønske opfyldt, da de flyttede til Vejle-forstaden Bredballe, hvor de har købt et hus med bedre plads til dem og børnene efter at have lagt et stort arbejde i renovering af gulve, bad og køkken.

 


arrow4_u.gif

                       

    

 

Dorthe

Dorthe er udannet pædagog fra pædagogseminariet I Aabenraa, og hun har i flere år arbejdet som socialpædagog i en døgninstitution med vanskelige unge mennesker inden for Sønderjyllands Amt . I december 2007 skiftede hun job og startede arbejde i en fritidsklub med væresteds-funktion for børn og unge i Høje Kolstrup, som er en bydel i Åbenrå med mange nydanskere. Dorthe har i november 2009 forsvaret afgangprojekt og har dermed færdiggjort Pædagogisk Diplomuddannelse. I 2012 besluttede hun, at der skulle ske en udvikling og blev optaget på Århus Universitet. Her afsluttede hun i August 2014 sin uddannelse som Cand. pæd. pæd. psyk., hvilket kan oversættes til kandidat i pædagogisk psykologi. Siden 2015 har hun arbejdet som integrationskonsulent og familiebehandler i Viborg kommune. Dorthe havde siden sin uddannelse boet i Aabenraa men flyttede i november 2014 ind i et lejet hus i Karup sammen med Mads, som hun har været sammen med siden 2012.


ForsideIntroduktion