ForsideIntroduktionMin familie

       Arney

 

arrow22_R.gif

Bogen 'Fra morsenøgle til datanet'

 

arrow22_R.gif

Arnes fortælling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow4_u.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow4_u.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow4_u.gif

 

Kort fortalt:

 

  Jeg er født på en mindre landejendom i Vester Syv pr. Viby Sj.som en "efternøler" ca. 10 år yngre end min yngste bror. Jeg startede skolegang i Viby skole, men da min far døde, da jeg var omkring 8 år, flyttede jeg med min mor til Roskilde. Vi bosatte os på Hedegårdsvej, og jeg fortsatte min skolegang i Hedegårdsskolen og senere i Roskilde Realskole.

 

 Fra jeg var 12 år havde jeg en eftermiddagsplads som bydreng hos Købmand Thomasen på Vindingevej. Der var jeg i 4 år og blev efterhånden betroet mange andre opgaver i forretningen både som ekpedient og alt muligt andet.  

 

Jeg var ikke udygtig i skolen, men jeg var ikke særlig interesseret i skolegangen og var vist ikke flittig med lektierne, så jeg var klar til at forlade skolen, så snart min mellemskoleeksamen var afsluttet. Min mor blev af skolens leder opfordret til at holde mig i skolen og læse videre, men det ville jeg helst ikke.  

 

Til gengæld vidste jeg heller ikke det fjerneste om, hvad jeg havde lyst til at give mig til i mit voksenliv. Indtil en dag, hvor jeg så en annonce i en avis, hvor Flyvevåbnet søgte unge mennesker til at blive uddannet til radiotelegrafist. Det fangede min interesse. Jeg har sikkert haft en iboende interesse for den slags, for jeg husker, at jeg ofte i sene aftentimer i den store lejlighed på Kong Valdemarsvej 1, hvor vi nu boede, sad og drejede på radioens kortbølgebånd og lyttede til musik og stemmer fra fjerne steder i verden. 

 

Jeg søgte uddannelsen og blev indkaldt til prøver. Der var prøver i skolefag og der var spørgeskemaer og prøver i andre mere specielle funktioner, f.eks. psykotekniske prøver, der skulle afsløre, om man var egnet til at blive radiotelegrafist. Det gik åbenbart helt godt, for jeg blev antaget.

 

Den 2. juni 1958 mødte jeg så ved Forskolen til Flyvevåbnets Mathskole på Flyvestation Karup til en 3 mdr. rekrutskole. Derfra gik det til den egentlige telegrafistuddannelse på Flyvevåbnets Mathskole i Jonstrup og på Flyvestation Værløse.

 

 Den 1. juni 1959 startede mit daglige arbejde som radiotelegrafist og signaloperatør ved Signalcenter Karup i Flyvertaktisk Kommando's hovedkvarter på Flyvestation Karup.

 

Jeg har skrevet en bog om Flyvevåbnets Signaltjeneste gennem et halvt århundrede med titlen "Fra Morsenøgle til Datanet". Den giver et ret godt indtryk at det arbejde, som jeg beskæftigede mig med i årene i Flyvevåbnet. Her er en link til en hjemmeside om bogen, og derfra kan du også downloade både bog og billeder, hvis du har lyst. 

 

 Kort tid efter flyttede jeg ind på et lille værelse på Østergade 7 i Herning (nok 3x3 meter med håndvask og koldt vand og med toilet på gangen), formedelst 60 kr. om måneden. Her boede jeg faktisk i 4 år! 

   

I 1963 blev jeg gift med Ingrid, som jeg havde været forlovet med i 2 år og havde kendt siden oktober 1959. Vi flyttede ind i et helt nybygget hus, som vi med noget økonomisk vovemod havde fået opført på adressen Nygade 21 i Ilskov. Den 1. April 1965 fik vi vores første barn, Lisa.

 

Efter Sergent-uddannelse og senere udnævnelse til Oversergent gennemgik jeg i årene 1966-68 uddannelsen til specialofficer ved Flyvevåbnets Specialofficersskole i Jonstrup.    

 

Den 6. Februar 1968 fik vi vores andet barn, Anette. Og det var fint planlagt(!), for netop den 1. februar var jeg returneret til Karup for at afslutte sidste del af officersuddannelsen. Efter officersuddannelse skulle jeg egentlig skifte tjenestested til Vedbæk i Nordsjælland, men det lykkedes mig at overtale en kommende officerskollega i Karup til at bytte, så han flyttede til Vedbæk, og jeg kunne komme tilbage til Karup. Her arbejdede jeg i de kommende år på 3 forskellige arbejdssteder: Signalcenter Karup, hvor jeg arbejde på skiftehold - Flyvertaktisk Kommando, hvor jeg i årene1971-78 var sagsbehandler i staben - og på Flyvestation Karup, hvor jeg i årene 1978-83 var flyvestationens signalofficer.

 

 Den 5. Oktober 1976 fik vi vores tredje barn, Dorthe.  

 

I 1983 var jeg heldig at blive tilbudt udstationering til hovedkvarteret for NATO's Nordregion i Kolsås ved Oslo. Vi solgte huset i Ilskov og drog til Norge. Her var vi i mere end 4 år og boede 2 forskellige steder. En god og interessant periode, både arbejdsmæssigt og personligt, hvor vi var flittige brugere af den dejlige norske natur.

 

Lisa blev hjemme i Danmark og afsluttede sin studentereksamen fra Ikast Gymnasium og fortsatte studier på Århus Universitet. Anette og Dorthe flyttede med til Norge, hvor Dorthe startede i 1. klasse og Anette i 1. gymnasieklasse.

   Anette tog norsk studentereksamen og arbejdede efter eksamen i en periode for et kreditvurderingsfirma i Oslo for at tjene lidt penge. I 1987 begyndte hun på Århus Universitet. Dorthe gik 4 klasser i norsk skole og fortsatte i 5. klasse, da vi i August 1987 flyttede tilbage til Danmark.

 

Vi købte hus i Frederiks syd for Viborg, hvor jeg havde 12.5 km cykelafstand til mit arbejde, som igen blev Flyvertaktisk Kommando Stab. I en 1½ års periode i 1990-91 var jeg udstationeret til Vedbæk i Nordsjælland som chef for Signaltjenesten dér og var weekend-pendler imellem Vedbæk og Frederiks. I 1991 blev jeg chef for Signaltjenesten - senere Kommunikations-og Informatiksektionen - i Flyvertaktisk Kommando med ca. 70 ansatte. En stilling jeg havde, indtil jeg den 1. Oktober 2001 blev pensioneret som 60-årig. 

 

Nok var jeg pensioneret, men jeg var ikke klar til at blive pensionist. Jeg var heldig at blive antaget til en stilling som personalekonsulent ved Herning-kontoret i firmaet Adecco A/S, hvor jeg begyndte 1 uge efter afskeden fra Flyvevåbnet. Efter 3 års arbejde med at matche kandidater til jobs i vikarater og til faste stillinger gik jeg på nedsat arbejdstid og fik nye arbejdsopgaver for hovedkontoret dels som underviser i Adecco's primære dataprogram og dels som projektkoordinator, hvor mit arbejde bestod i at koordinere den successive etablering af mere end 30 nye kontorer overalt i Danmark og - da strategien blev ændret - tillige for nedlukningen af mange af de samme kontorer.

    Desuden løbende mange andre små og store projekter, hvor man kunne gøre brug af den viden og indsigt i firmaets forretningsgange, som jeg efterhånden havde opnået. Jeg var superbruger, administrator og underviser for flere af firmaets datasystemer. Efterhånden og efter eget ønske blev min arbejdstid nedsat fra 4 til 3, 2 og i de senere år 1 dag ugentlig, hvor langt det meste arbejde nu kunne udføres fra hjemmekontoret.
 

 Efter 21½ års ansættelse i Adecco A/S og sammenlagt 68 år og 8 måneder i fast arbejde, stoppede jeg mit lønnede arbejdsliv den 1. juni 2023. Nu koncentrerer jeg mig om det ulønnede arbejde i lokalsamfundet.

ForsideIntroduktionMin familieFotoalbumLinks